top of page

Vi stödjer Noll Tolerans mot Mobbning

Noll Tolerans mot Mobbning arbetar mot alla former av mobbning. Deras grundidé är att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige. Vi tror att det är ett effektivt sätt att bidra till en förändring – skolornas ekonomi ska inte få begränsa arbetet mot mobbning.

Vi vill att skolan tar ett större ansvar, att det ska bli mer kännbart för förövarna, och att det är på dem man ska lägga kraften. Vi vill också att regeringen inför en nollvision för självmord relaterade till mobbning. Vi vet att det idag redan existerar en nollvision mot självmord men vi vill även att den ska gälla självmord relaterad till mobbning.

Vi tror på ett vuxenansvar och är övertygade om att det är de vuxna som kan se till att våra barn och ungdomar ändrar sitt beteende. Därför är lärare och annan personal inom skolan vår fokusgrupp. Vi har utbildat över 7 500 lärare på skolor runt om i Sverige.


Vill även ni vara ett stödföretag läs mer i nedan länk;

Comments


bottom of page