Hållbara, Svanenmärkta möten

Uppdaterad: 16 dec 2020


Ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle och en hoppfull framtid, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt. Vi använder oss av miljövänlig städning i dagliga utrymmen utan massa kemikalier, allt papper vi använder är miljömärkt, vi använder i stor utsträckning smarta apparater

för att minimera energiförbrukningen och vår restaurang håller en tydlig närodlad och ekologisk profil som helt utesluter rödlistade miljöbovar och genmodifierade grönsaker.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla