top of page

Hållbara, Svanenmärkta möten

Uppdaterat: 16 dec. 2020


Ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle och en hoppfull framtid, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt. Vi använder oss av miljövänlig städning i dagliga utrymmen utan massa kemikalier, allt papper vi använder är miljömärkt, vi använder i stor utsträckning smarta apparater

för att minimera energiförbrukningen och vår restaurang håller en tydlig närodlad och ekologisk profil som helt utesluter rödlistade miljöbovar och genmodifierade grönsaker.

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page