Hållbara, Svanenmärkta möten

Uppdaterad: 16 dec 2020


Ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle och en hoppfull framtid, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt. Vi använder oss av miljövänlig städning i dagliga utrymmen utan massa kemikalier, allt papper vi använder är miljömärkt, vi använder i stor utsträckning smarta apparater

för att minimera energiförbrukningen och vår restaurang håller en tydlig närodlad och ekologisk profil som helt utesluter rödlistade miljöbovar och genmodifierade grönsaker.

4 visningar0 kommentarer

Besöksadress: Nytorget 7, 611 38 Nyköping

Postadress: Box 607, 611 10 Nyköping