top of page

SUNLIGHT HAR ALLTID MILJÖN I ÅTANKE

Vi ska skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring. Vi strävar efter samarbete enbart med miljöcertifierade underleverantörer.Sunlight strävar efter att ha så miljövänliga  tvätt rutiner som möjligt. All personal ska tänka och agera ur miljösynpunkt i sitt dagliga arbete.

Källsortering av återvinningsbara fraktioner. Förbrukningsartiklar ska användas i minsta möjliga utsträckning.

SUNLIGHT ÄR EN SVANENMÄRKT VERKSAMHET

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE VÅRT MILJÖARBETE? 

Tack för ditt intresse! Vi hör av oss snart!

MILJÖPOLICY

bottom of page