top of page

SUNLIGHTS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Sunlight tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet vad gäller lagring och behandling av dina personuppgifter.

Sunlight vill med denna personuppgiftpolicy tydligt och överskådligt visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Sunlight hotel conference & spa AB (organisationsnummer 556342-0768), Box 607, 611 10 Nyköping.

Telefon 0155 20 50 00

Mailadress johanna@sunlight.se

Alla har rätt att vända sig till personuppgiftsansvarig för att få upplysning om vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar gällande den registrerade. Detta ska begäras skriftligt på ovanstående adress. Till denna adress lämnas även önskemål om rättelse eller radering av personuppgifter.

 

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med en personuppgift. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

3. HUR SAMLAR SUNLIGHT IN PERSONUPPGIFTER?

Sunlight samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • När du väljer att köpa eller begära offert gällande de tjänster vi tillhandahåller.

 • När du uppdaterar din bokning eller gör nya köp.

 • Från personer som agerar å dina vägnar.

 • Då du begär ett samarbetsavtal eller önskar ingå ett leverantörsavtal.

 • Via vår hemsida.

 • I samband med användning av Sunlights digitala tjänster.

 • Då du prenumererar på Sunlights nyhetsbrev.

 • Från sociala medier, reklam- och analysleverantörer samt offentliga register.

 • Via kameraöverbevakning.

 • Då du söker anställning hos oss.

 • När det finns ett avtal som reglerar att vissa personuppgifter måste sparas, till exempel anställningsavtal, leverantörsavtal

Insamling av personuppgifter samt behandling av dessa sker alltid i enlighet med rådande lagstiftning.

Kameraövervakningen är installerad som en trygghetsskapande åtgärd för våra medarbetare och gäster.

 

4. VILKEN INFORMATION SAMLAR SUNLIGHT IN?
 Sunlight samlar bland annat in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, mailadress, telefonnummer, (personnummer för gymmedlemmar,) samt andra allmänna uppgifter.

 • Eventuellt kontokortsuppgifter - som garanti för din bokning.

 • Köphistorik.

 • Feedback via våra kundundersökningar.

 • Feedback på sociala medier och andra digitala plattformar.

 • Webbläsarinformation.

 • Kontaktuppgifter till personer som representerar företag som vi agerar leverantör åt, eller företags som är leverantör till oss.

 • Statistik gällande inpasseringar och gruppträningsnärvaro för gymkunder.

Du kan, enligt eget val, välja att ge Sunlight personuppgifter utöver de allmänna personuppgifter som du bedömer kan ha betydelse, antingen av säkerhetsmässiga orsaker och/eller för att ge Sunlight möjlighet att skräddarsy tjänsten speciellt för dig.

Det kan exempelvis gälla information om:

 • Funktionhinder

 • Allergi

 • Särskilda preferenser när det gäller livsmedel

 • Medicinskt tillstånd

Om du väljer att göra det, anser Sunlight det samtidigt som samtycke till att registrera och lagra den här känsliga informationen om dig.

Förutom att ta emot information från dig, kommer Sunlight i vissa fall komplettera vår information med exempelvis information från tredje part, en gruppansvarig eller en samarbetspartner.

I sådana fall är det tredje partens uppgift att informera de registrerade gästerna om Sunlights villkor och gällande Personuppgiftspolicy. På samma sätt är det tredje partens plikt att tillhandahålla det nödvändiga samtycket för registrering och behandling av känslig information.

I det fall ni bokar hotellrum via OTA-kanaler (Online Travel Agency), till exempel Booking.com eller Hotels.com, är dessa tredjepartsföretag ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras och att rådande lagstiftning följs. De är så kallade egna Personuppgiftsansvariga. De vidarebefordrar dina personuppgifter till oss för lagring och behandling av din bokning.

Om du som gymgäst handlar tjänster av oss via Beifys portal, agerar Benify som egen Personuppgiftsansvarig, och de ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras samt att rådande lagstiftning följs.  

 

5. KORTKÖP ONLINE 

Sunlight använder Adyen och Trivec för att hantera kortbetalningar.

Vid beställningar och bokningar sparar Sunlight de uppgifter du har lämnat i upp till 6 månader, varefter uppgifterna raderas.

Utöver genomförande av själva beställningen används dessa uppgifter endast om du t.ex. vänder dig till oss med frågor, eller om det är något fel i beställningen. 


6. COOKIES

Sunlight använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Här lagras information om besökarpreferenser och användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker du som besökare till vår användning av cookies.

 

7. VAD ÄR SYFTET MED INSAMLANDET?

Sunlight samlar endast in de personuppgifter som vi anser är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och kunna tillgodose kunden våra tjänster.

Det är den enskilda tjänsten, som både avgör vilka personuppgifter Sunlight samlar in och målet med insamlandet.

Sunlights mål med insamling av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster vi erbjuder.

 • Behandling av dina bokningar och köp av Sunlights tjänster.

 • Kontakt med dig före, under eller efter din vistelse hos oss.

 • Uppfyllande av din begäran om tjänster.

 • Förbättring och utveckling av Sunlights tjänster.

 • Anpassning av Sunlights kommunikation och marknadsföring till dig.

 • Analys av ditt användarbeteende och eftermarknadsföring.

 • Analysera statistik och användarbeteenden gällande våra tjänster.

 • Informera våra gäster om erbjudande och kampanjer.

 • Anpassning av Sunlights samarbetspartners kommunikation och marknadsföring till dig.

 • Administration av din relation till Sunlight.

 • Uppfyllande rådande lagstiftning.

 

8. DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

Nedan redogörs för de juridiska grunder som Sunlight baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Sunlight kan exempelvis behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt där du ingår. Det kan exempelvis vara i samband med hotellvistelse, möten och/eller samarbetsavtal.

Sunlight kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.

Behandlingen kan även göras för att Sunlight kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse.

Bland legitima intressen som Sunlight driver kan nämnas statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende, bland annat i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse, samt kvaliteten på Sunlights tjänster.

Om du upplyser Sunlight om särskilda preferenser och önskemål, eller information om ditt medicinskt tillstånd, funktionshinder matallergier eller liknande, använder Sunlight uppgifterna för att anpassa den aktuella tjänsten enligt dina anvisningar, samt din vistelse hos Sunlight i allmänhet.

Vid vissa tillfällen får Sunlight uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med en gruppbokning och/eller en individuell övernattning för tredje part - exempelvis från en assistent eller liknande.

I sådana fall är den ansvariga för gruppen och/eller bokningen skyldig att informera de inblandade gästerna om Sunlights villkor och regler, samt aktuell personuppgiftspolicy.

Behandling av dina personuppgifter är dessutom ålagda Sunlight enligt lag. Det gäller exempelvis i samband med gästregistrering vid incheckning, där det av lagen framgår vilka personuppgifter Sunlight är ålagda att registrera.

 

9.HUR LÄNGE SPARAR SUNLIGHT DINA PERSONUPPGIFTER?

Sunlight sparar och behandlar endast de personuppgifter vi anser nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

Sunlight sparar endast dina personuppgifter så länge det finns ett legitimt ändamål. Radering av personuppgifter sker kontinuerligt.

Sunlight sparar personuppgifter från dig som hotellgäst eller gymgäst i högst 2 år från din senaste vistelse hos oss.  

Vi kan dock komma att spara dina så länge det föreligger affärsmässiga skäl, som till exempel till dess att full betalning erläggs.

Om du prenumererar på våra nyhetsbrev sparar vi dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra nyhetsutskick.

Sunlight är måste spara vissa personuppgifter längre än ovan angivet på grund av rådande lagstiftning, till exempel avtal och personuppgifter i form av bokföringsunderlag. Dessa personuppgifter raderas så fort lagkravet upphör.

 

10. MARKNADSFÖRING

Sunlight har ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster till dig som är eller varit kund hos oss och delgivit oss dina kontaktuppgifter. När du delger oss din mail frivilligt eller handlar av oss via webben eller på annat sätt, kommer du att få utskick från oss i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst avbryta dessa utskick genom att kontakta oss eller genom att avregistrera via länk vi utskicken.

 

11. DINA RÄTTIGHETER

 • Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Sunlight lagrar och behandlar om dig.

 • Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter Sunlight har registrerat om dig.

 • Du har rätt att få de personuppgifter Sunlight har registrerat om dig raderade. Om du önskar få dina personuppgifter raderade, raderar Sunlight alla personuppgifter som Sunlight inte är skyldiga att spara enligt rådande lagstiftning.

 • Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Då upphör all behandling, utom i de fall då Sunlight är ålagt enligt rådande lagstiftning att behandla personuppgifterna.

Åtkomsten till dina personuppgifter kan dock begränsas för att skydda andra personers privatliv, företagshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan genom skriftlig begäran hos Sunlight antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få dina personuppgifter rättade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade.

Du kan även kontakta Sunlight om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med rådande lagstiftning eller andra rättsliga förpliktelser.

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker Sunlight om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt.

Sunlight kan avvisa en begäran som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder, påverkar skydd av andras personuppgifter eller i situationer där den önskade handlingen kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel begäran om uppgifter som uteslutande existerar som säkerhetskopior).

 

12. OM DU SÖKER ANSTÄLLNING HOS SUNLIGHT

När du söker anställning hos Sunlight behandlas de uppgifter du har givit Sunlight i samband med din ansökan. Dessa personuppgifter ligger till grund för att Sunlight ska kunna hantera ansökningar, genomföra intervjuer och fatta beslut i rekryteringsförfarandet.

Det rör sig normalt om allmänna personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och mail, uppgifter om utbildningsbakgrund samt uppgifter om nuvarande och tidigare yrkesverksamhet.

Dina uppgifter bevaras i pappersformat i arkivskåp hos vår HR-ansvarig. Ansökningar via mail skrivs ut och raderas därefter från mailen.  

Rekryteringsprocessen hanteras av HR-ansvarig, VD och eventuellt tillhörande avdelningschef.

Om du blir anställd hos Sunlight sparas dina personuppgifter i enlighet med Sunlights Interna Personuppgiftspolicy.

Ansökningar från kandidater som inte anställs raderas omedelbart då rekryteringsprocessen avslutas.

 

13. FÖRVARINGSSÄKERHET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Sunlight tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet vad gäller lagring och behandling av dina personuppgifter.

Vi ser det som en av våra allra viktigaste uppgifter att skydda dina personuppgifter. Vi har sett över hela vår organisation och skapat rutiner för lagring och behandling av personuppgifter som är väl förankrade hos våra medarbetare.

Sunlights säkerhetsprocedurer revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen.

Utöver Sunlights interna system använder sig Sunlight av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc.

Sunlight har vissa underleverantörer som behandlar personuppgifter å Sunlights vägnar, så kallade Personuppgiftsbiträden. Sunlight har ingått Personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga. Dessa avtal reglerar bland annat vilka personuppgifter biträdet får lagra och hur dessa personuppgifter ska behandlas, samt när de ska raderas.

För att kunna hålla högsta servicenivå delar Sunlight utvalda personuppgifter, bland annat på din begäran, med externa leverantörer såsom restauranger, hotell, arrangör av underhållning eller arrangör av aktivitet etc.

Sunlight kan i vissa fall även vara skyldigt att överlämna personuppgifter enligt lagen, eller efter beslut av en offentlig myndighet.

Sunlight raderar dina personuppgifter, när Sunlight enligt rådande lagstiftning inte längre är skyldigt att bevara uppgifterna, eller när det inte längre finns något syfte med behandlingen.

 

14. ÖVERLÅTELSE

Om Sunlight säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 

15. ÄNDRINGAR

Sunlight förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy när Sunlight anser det vara nödvändigt. Det kommer då meddelas på Sunlights hemsida.

ENGLISH

PRIVACY POLICY

Sunlight takes privacy very seriously and it is of greatest concern to us to ensure the best security with regard to storage and processing of your personal data.

Sunlight wishes to show clearly and lucidly how, with this privacy policy, we handle your personal data.

 

1. PERSONAL DATA CONTROLLER

The personal data controller is Sunlight hotel conference & spa AB (Organization number 55342-0768), Box 607, 611 10 Nyköping.

Telephone 0155 20 50 00

Email   johanna@sunlight.se

Everyone has the right to contact the data controller in order to obtain information on which personal data we store and process with regard to the registered data.  This should be requested in writing to the above address.  This address may also be used for requests for correction or deletion of personal data.

 

2. WHAT IS PERSONAL DATA AND WHAT IS PROCESSING OF PERSONAL DATA

Personal data is any information that can be directly or indirectly attributed to a natural person.

Processing of personal data is all that happens to personal data.  Examples of usual treatment are: collection, registration, organizing, structuring, storing, processing, transfer and deletion.

 

3. HOW DOES SUNLIGHT COLLECT PERSONAL DATA

Sunlight collects personal data in the following ways:

 • When you choose to buy or request a quote regarding the services we provide.

 • When you update your reservation or make a new purchase.

 • From persons acting on your behalf.

 • When you request a cooperation agreement or wish to conclude a supplier agreement.

 • Via our website.

 • In conjunction with the use of Sunlight’s digital services.

 • When you subscribe to Sunlight’s newsletter.

 • From social media, advertising and analysis providers as well as public records.

 • Via camera surveillance.

 • When you apply for employment with us.

 • When there is an agreement that regulates that certain personal data must be saves, such as employment contract, supplier agreement

Collection and processing of personal data shall always be done is accordance with applicable legislation.

Camera surveillance is installed as a security-creating measure for our employees and visitors.

 

4. WHAT INFORMATION DOES SUNLIGHT COLLECT?

Sunlight collects, among other things, the following information:

 • Name, address, email address, telephone number (Social security number for GYM members,) and other general information.

 • Any account (credit) card details as a guarantee for your booking.

 • Purchase history.

 • Feedback via our customer surveys.

 • Feedback on social media and other digital platforms.

 • Browser information.

 • Contact details to persons who represent the companies to which we are suppliers, or companies which are suppliers to us.

 • Statistics in respect of admission and attendance of group training for gym customers.

In additional to the usual personal data, you may, according to your choice, opt to provide Sunlight personal data you believe to be of importance, either for security reasons and/or to allow Sunlight to customize services especially for you.

For instance, this may apply to:

 • Functional impairment

 • Allergy

 • Special preferences regarding food

 • Medical condition

If you choose to do so, Sunlight will at the same time consider it as consent to record and store this sensitive information about you.

In addition to the information from you, Sunlight will in some cases supplement our information with, for instance, information from a third party, group manager or co-worker.

In such cases, it is third party’s task to inform the registered guests about Sunlight’s terms and conditions and applicable Privacy Policy.  Likewise, it is the third party’s obligation to provide the necessary consent for recording and processing of sensitive information.

In case you book hotel rooms via OTA (Online Travel Agency) channels, for example Booking.com or Hotels.com, these third party company are responsible for managing your personal data and complying with current legislation.  They are the so-called own data controllers.  They will forward your personal data to us for storing and processing of your reservation.

If you as gym guest use our services via Beify’s [sic: Benify] portal, Benify acts as own data controller, and they are responsible for managing your personal data and comply with current legislation.

 

5. ONLINE CARD PURCHASE

Sunlight uses Adyen and Trivec for handling card payments.

When ordering and booking, Sunlight saves the information you have provided up to 6 months, after which the data is deleted.

In addition to implementing the order itself, this data is used, for instance, when you ask us questions or if there is something wrong with your order.

 

6. COOKIES

Sunlight uses cookies to enhance your user experience.  Information is stored here about visitor preferences and user-specific information about which pages the user has visited. Our cookies do not store information such as names and personal data.

By not disabling the cookies in the browser and continuing to use the website, you agree as a visitor to our use of the cookies.

 

7. WHAT IS THE PURPOSE OF COLLECTION?

Sunlight collects only those personal data that we consider as necessary to conduct our business and to be able to satisfy the customers with our services.

The personal data that Sunlight collects and the purpose of collection are determine by the individual service.

Sunlight’s purpose of collecting personal data can be one or more of the following:

 • Manage, provide, develop and maintain the services we offer.

 • Processing of your bookings and purchase of Sunlight’s services.

 • Contact with you before, during or after your stay with us.

 • Compliance with your request for services.

 • Improvement and development of Sunlight’s services.

 • Customizing Sunlight’s communications and marketing to you

 • Analysis of your user reaction and post-marketing.

 • Analyze statistics and user reaction regarding our services.

 • Inform our guests about offers and promotions

 • Adaptation of Sunlight partners’ communication and marketing to you.

 • Managing your relationship with Sunlight.

 • Compliance with current legislation.

 

8. THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING

Listed below are the legal grounds on which Sunlight bases the processing of your personal data.

As an example, Sunlight may process your personal data because it is necessary in order to implement a contract that you are party to.  This may be, for example, in connection with hotel accommodation, meetings and/or cooperation agreement.

Sunlight may also process your personal data in order to carry out certain actions and/or preparations at your request before entering into a contract.

The processing may also be done in order for Sunlight to pursue a legitimate interest, provided this does not go beyond your interest.

Among the legitimate interests that Sunlight pursues can be mentioned:  statistics, customer surveys, interest-based marketing and analysis of general user-management, including improving your advantages, experience and quality of Sunlight’s services.

If you inform Sunlight about specific preferences and wishes, or information about your medical condition, disability, food allergies or the like.  Sunlight uses the data to customize the current service according to your instructions, as well as your stay with Sunlight in general.

On some occasions, Sunlight receives information from third parties for instance, in conjunction with a group booking and/or an individual overnight stay for a third party – for example from an assistant or the like.

In such cases, the person responsible for the group and/or booking is required to inform the guests involved of Sunlight’s terms and conditions as well as the current privacy policy.

Processing of your personal data is also imposed by Sunlight according to law.  This applies, for example, in connection with guest registration at check-in, where the law states which personal data Sunlight is required to register.

 

9. HOW LONG SUNLIGHT SAVES YOUR PERSONAL DATA?

Sunlight saves and processes only the personal data we consider necessary to conduct our business.

Sunlight saves your personal data only as long as there is a legitimate purpose.  Deletion of personal data is done continuously.

Sunlight saves personal data from you as a guest or gym guest for a maximum of 2 years from your last stay with us.

However, we may save your data as long as there are business reasons, such as, for example, until full payment is made.

If you subscribe to our newsletter, we will save your data until you unsubscribe to our news releases.

Sunlight has to save some of the personal data beyond that indicated above because of intrusive laws such as agreements and personal data in the form of accounting documents.  These personal data will be deleted as soon as the requirement ceases.

 

10. MARKETING

Sunlight has a legitimate interest in marketing services to you, who is or have been a customer with us and provided us with your contact information.  When you divulge your email voluntarily or shop with us via the web or in another way, you will receive messages from us for marketing purposes.  You can cancel these messages at any time by contacting us or by unsubscribing via the link we send.

 

11. YOUR RIGHTS

 • You have the right to know what personal data that Sunlight stores and processes about you.

 • You have the right to make corrections and update personal data that Sunlight has registered about you.

 • You have the right to get the personal data registered by Sunlight deleted.  If you wish to get your personal data deleted, Sunlight will delete all personal data that Sunlight is not required to save in accordance with prevailing legislation.

 • If the processing of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent.  Then all processing will end except in those cases where

 

Sunlight is required by law to process personal data.

However, access to your personal data may be restricted in order to protect other people’s privacy, business secrets and intellectual property rights.

You may, by written request to Sunlight, obtain a printout of your personal data, get your personal data corrected, object to or get your personal data deleted.

You may also contact Sunlight if you believe that your personal data is processed in violation of current legislation or other legal obligations.

Upon request for correction and/or deletion of your personal data, Sunlight examines whether the conditions are met, and if so, makes changes or deletions as soon as possible.

Sunlight can reject a request that is either unreasonably repetitive, requires disproportionate technical measures, affects the protection of other people's personal data or in situations where the requested action can be considered extremely complicated (for example, request for data that exists solely as backup).

 

12. IF YOU ARE SEEKING EMPLOYMENT WITH SUNLIGHT

When you apply for employment with Sunlight, the information you have given Sunlight will be processed in connection with your application. These personal data form the basis for Sunlight to handle applications, conduct interviews and make decisions in the recruitment process.

It is usually about general personal data, such as name, address, telephone number and email, information on educational background and information on current and previous professional activities.

Your information is kept in hard copy in the archive cabinet of our HR Manager.  Applications by email are printed out and email deleted.

The recruitment process is handled by HR Manager, CEO and possibly by the associated departmental manager.

If you become a Sunlight employee, your personal data is stored in accordance with Sunlight’s internal privacy policy.

Applications from candidates who are rejected are deleted immediately after the recruitment process ends.

 

13. STORAGE SAFETY AND SHARING OF YOUR PERSONAL DATA

Sunlight takes personal privacy very seriously and it is an important concern for us to ensure good security regarding the storage and processing of your personal data.

We consider it one of our most important tasks to protect your personal data. We have reviewed our entire organization and created procedures for storing and processing personal data that are well-established with our employees.

Sunlight’s security procedures are revised on a continuously on the basis the latest technical developments.

In addition to Sunlight’s internal systems, Sunlight uses external IT service providers, IT systems, payment solutions, etc.

Sunlight has some subcontractors handling personal data on behalf of Sunlight, so-called Personal Data Advisers.  Sunlight has entered into Personal Data License Agreement with all.  These agreements determine, inter alia, what personal data the Adviser may store and how these personal data should be processed and when to delete them.

In order to maintain the highest level of service, Sunlight shares personal data, including at your request, with external vendors such as restaurants, hotels, entertainment organizers, event organizers, etc.

Sunlight may in some cases also be required to handover personal data pursuant to the law or by decision of a public authority.

Sunlight deletes your personal data when Sunlight in accordance with the law is no longer required to store the data or when there is no purpose for the processing any longer.

 

14. TRANSFER

If Sunlight sells, reorganizes or otherwise transfer all or part of our business, personal data of the guests may be transferred at the same time.

 

15. CHANGES

Sunlight reserves the right to make changes to this Privacy Policy when Sunlight considers it necessary.  It will then be announced on Sunlight’s website.

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Tack för ditt intresse! Vi hör av oss snart!

PERSONUPPGIFTSPOLICY

bottom of page